Privacy statement Harvon Meditaties
Wij zijn Harvon Meditaties (hierna: "wij", "ons", "Harvon" of "Harvon Meditaties") en wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die verwerkt worden bij het gebruik van onze website. Wij zijn gevestigd te (1706 AC) Heerhugowaard, Nederland, aan de Rode Klaverweide 14.

In dit privacy statement leggen we uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en hoe we jouw persoonsgegevens en privacy respecteren en beschermen als gebruiker van onze website www.harvon.nl ("website").

Jouw persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig behandeld. Wij houden ons daarbij aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke regelgeving.

Nog geen 16 jaar oud?

Onze diensten zijn niet gericht op kinderen. Als je nog geen 16 jaar bent dan heb je toestemming nodig van je ouders of wettelijk voogd om onze website te gebruiken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Als je onze website bezoekt en gebruikt, kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Emailadres
 • Inloggegevens
 • Informatie over jouw gebruik van onze website
 • Loggegevens zoals IP-adres, browsertype en datum en tijd van het bezoek aan onze website
 • IP-locatie tot op stad niveau
 • Bestel- en betalingsinformatie

Voor welke doeleinden verwerken we jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor:

 • om je in staat te stellen in te loggen en onze website te gebruiken
 • het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten en het onderhouden van klantcontact
 • om ervoor te zorgen dat inhoud op de meest effectieve manier voor jou en jouw apparaat wordt gepresenteerd
 • voor het versturen van (promotie) mailings
 • om je te voorzien van communicatie met de klantenservice
 • voor het uitvoeren van marktonderzoek
 • om onze dienstverlening te verbeteren
 • voor intern beheer en administratie
 • voor de afhandeling van klachten en geschillen
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Welke rechtsgronden hebben wij voor het verwerken van jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op grond van de volgende rechtsgronden:

 • uitvoering van de overeenkomst tussen jou en ons, b.v. wanneer je via de website een abonnement aanschaft
 • gerechtvaardigd belang, b.v. (direct) marketing, (promotie) mailings, marktonderzoek en het verbeteren van de dienstverlening
 • een wettelijke verplichting

Worden je gegevens gedeeld met andere partijen?

Jouw persoonsgegevens kunnen wij delen met andere partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden. Om ervoor te zorgen dat deze partijen zich aan de regels houden, hebben we met hen de nodige afspraken gemaakt en wanneer voorgeschreven hebben we met hen verwerkersovereenkomsten gesloten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. We delen bijvoorbeeld gegevens met derde partijen die het betalingssysteem voor onze website verzorgen. Ook kunnen we persoonsgegevens delen met marketing (research) bureaus, softwareontwikkelaars en partijen die analysediensten leveren en ons helpen onze dienstverlening te verbeteren. Tot slot geven wij jouw persoonsgegevens door indien wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Derde partijen waarmee we samenwerken en aan wie we persoonsgegevens zouden kunnen verstrekken:

 • Mollie; om de bestelling en betaling af te handelen
 • Dutchwebhosting; om onze servers te beheren en digitale aanvallen te voorkomen
 • Overige derde partijen; voor het uitvoeren van marketing en/of marktonderzoek en softwareontwikkeling

Websites van derden

Afgezien van websites van derde partijen die wij inschakelen als verwerker is dit privacy statement niet van toepassing op websites of apps van derden, zelfs als deze toegankelijk zijn via onze website. Dit geldt ook voor links naar en het delen op sociale media zoals Twitter en Facebook. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van jouw persoonsgegevens door die partijen. Wij raden je daarom aan om het privacy beleid van de betreffende partijen te raadplegen.

Cookies

Bij een bezoek aan onze website kunnen wij (en derde partijen waarmee we samenwerken) cookies en soortgelijke technologieën gebruiken – zoals webbakens, pixels en SDK’s, ongeacht of deze technologieën codes of gegevens op jouw apparaat installeren – (hierna gezamenlijk: "Cookies") om jou bijvoorbeeld te herkennen, de gebruikersvriendelijkheid van onze website te verbeteren en de effectiviteit van onze website en promotionele acties te meten. Bepaalde aspecten en functies van onze website zijn alleen beschikbaar door het gebruik van Cookies. Wanneer u bepaalde Cookies uitschakelt of weigert, kan onze website mogelijk beperkt of niet toegankelijk zijn.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor jouw persoonsgegevens worden verwerkt.

Beveiliging van je gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen gebruik in strijd met de privacyregels. Wij blijven ons voortdurend op de hoogte stellen van de actuele stand van zaken rondom technische beveiliging van persoonsgegevens en zullen er alles aan doen om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren raken of op onrechtmatige wijze worden gebruikt.

Jouw rechten

Jij hebt een aantal rechten. Dit zijn ze:

 • recht op informatie en inzage: je kan ons vragen welke persoonsgegevens we van jou hebben en gebruiken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom;
 • recht op rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde persoonsgegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan;
 • recht op vergetelheid: je kan ons verzoeken om de gegevens die wij van jou hebben en gebruiken te verwijderen. Wij zullen dat meestal doen, maar soms zijn we verplicht de gegevens te bewaren. Bijvoorbeeld voor de Belastingdienst wanneer je op een andere manier nog klant van ons bent;
 • recht op beperking: heb je het idee dat wij iets doen met jouw persoonsgegevens wat niet mag, dan kun je ons ook vragen te stoppen met het gebruik van je persoonsgegevens totdat we een en ander goed hebben uitgezocht;
 • recht op bezwaar (verzet): je kunt bezwaar maken tegen het gebruik of bewaren van je persoonsgegevens. Wij kijken dan of we dat kunnen stoppen of je persoonsgegevens kunnen wissen. Gaat het om gebruik voor marketing? Dan zullen we dat gebruik zo snel mogelijk stoppen;
 • recht op overdraagbaarheid: je kunt je gegevens laten overdragen.

Daarnaast kun je ook:

 • altijd je toestemming intrekken indien we daarom hebben gevraagd
 • een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): denk je dat wij niet handelen volgens de regels? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover contact met ons opnemen via privacy-verzoek@harvon.nl maar ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in dit privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om het meest recente privacy statement geregeld via onze website te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen?

Voor vragen over onze privacyverklaring of bovengenoemde rechten kun je altijd contact met ons opnemen. Je kunt contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website of door een e-mail te sturen naar privacy-verzoek@harvon.nl.

Versie: april 2022
 
© 2022 - 2024 - Harvon Meditaties - Alle rechten voorbehouden